عکسی از کانگورویی که جفت در حال مرگش را در آغوش کشیده در اینترنت با بازتاب گسترده‌ای روبه‌رو شد.

 چشم برخوار؛ تصویرگر وداع تراژیک با کانگوروی مادر، می‌گوید: کانگوروی نر پس از مشاهده پیکر ساکن جفتش ابتدا با پنجه چند ضربه آرام به او زد، پس از اینکه متوجه مرگش شد 2دستش را زیر سر او حلقه کرد، بچه‌کانگورو تلاش کرد وارد کیسه مادرش شود اما نتوانست.

2015-can-6a16e16308384b6bb20b5dcad027ad5b

2015-can-89129747962d48678f258993e725bb8f (1)

2015-can-b64ddff275d145a89eaf660868204588

2015-can-c086833637074198960e9fb9cb6ef44a