سگ زرد برادر شغال است!

حل مشکلات کشور تنها در گرو ولایت پذیری است نه ولایت گریزی و اصولا در اینجا امید به احتمالات آینده آمریکا داشتن، خلاف تدبیر است چون شیطان همیشه در حال دشمنی است و تغییر روسای جمهور آن، فقط تغییر مهره ها است.

چشم برخوار، محمدجعفر محسنی/ با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعضی از سیاستمداران شیطان بزرگ مرتب در طبل هیاهوی اینکه کدام نامزد آمریکا برای ایران بهتر است؟ هیلاری یا سندرز؟ می کوبند. برخی از ساده اندیشان داخلی هم گاهی صحبت از این می کنند که کدامیک برای برنامه های آینده برجام بهترند؟ این افراد باید بدانند ما با دولت آمریکا و خوی استکباری آنها مشکل داریم، بنا بر این تفاوتی نمی کند کدام رئیس جمهور آمریکا شوند.

سسسس ضرب المثل معروفی است که سگ زرد برادر شغال است و کاربرد این ضرب المثل دقیقا در همین جا است. مگر اوباما با شعارهای متفاوت روی کار نیامد اما بعد از اولین بار که به کاخ سفید رفت خط و نشان کشید و زبان تهدید را گشود؟ پس پر واضح است که هر فردی بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا تکیه یزند، قهرا باید سیاست های صهیونیست ها و ثروتمندان یهودی که گردانندگان اصلی آمریکا هستند را اجرا کند.
اصلا برجام تا کنون چه داشته که آینده آن چه باشد؟
البته برجام کیاست و آینده نگری ولی امر مسلمین جهان را به آنان که شک داشتند نشان داد و به آنان که یقین داشتند، یادآوری کرد و خباثت آمریکا و بدعهدی آنان را به گول خوردگان خنده ی شیطان اکبر گوشزد کرد، اما باید توجه داشت که حل مشکلات کشور تنها در گرو ولایت پذیری است نه ولایت گریزی و اصولا در اینجا امید به احتمالات آینده آمریکا داشتن، خلاف تدبیر است چون شیطان همیشه در حال دشمنی است و تغییر روسای جمهور آن، فقط تغییر مهره ها است.
والسلام علی من اتبع الهدی


دیدگاه برای “سگ زرد برادر شغال است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.