اصفهان 5بار لرزید

جزئیات زلزله دیروز در شاهین شهر

بعد از ظهر دیروز ونک، نائین و شاهین شهر اصفهان شاهد وقوع پنج زمین لرزه بود.

به گزارش چشم برخوار؛ بنا بر گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ونک اصفهان بعد از ظهر دیروز شاهد وقوع سه زمین لرزه بود.
نخستین زمین لرزه در شهرستان ونک در ساعت ۱۶:۵۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با شدت ۳.۲ ریشتر  در عرض جغرافیایی  ۳۱.۶۳۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۳۱ درجه شرقی روی داده است.
دومین زمین لرزه در این منطقه در ساعت ۱۷:۳۴ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با شدت ۳.۳ ریشتر  در عرض جغرافیایی  ۳۱.۶۱۱درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۱۵ درجه شرقی روی داده است.
سومین زمین لرزه در این منطقه در ساعت ۱۹:۲۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با شدت ۲.۱ ریشتر  در عرض جغرافیایی ۳۱.۶۱۶ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۳۳ درجه شرقی روی داده است.
همچنین در شهرستان نائین در ساعت ۱۷:۴۹  زلزله ای با شدت ۱.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری در عرض جغرافیایی  ۳۲.۶۸۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۳.۰۵۳ درجه شرقی روی داده است.
شهرستان شاهین شهر نیز در ساعت ۱۸:۴۰  دقیقه با زمین لرزه ای به شدت ۱.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری با عرض جغرافیایی ۳۳.۰۸۷درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۴۲۸درجه شرقی تکان خورد. باشگاه خبرنگاران جوان


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.