محمود کریمی مداح اهل بیت(ع) به مناسبت عید غدیر خم مولودی‌خوانی زیبایی دارد.

لینک =دانلود/ چشم برخوار