وظیفه ی هر فرد و مسئولی در قبال یک نوجوان این است که نوجوان را در مسیر مراحل اجتماعی شدن و جامعه پذیری حمایت کنند و خانواده به عنوان مرکز جهت دهنده به افکار و رفتار نوجوان، تعاملات خود را با او حفظ کرده و همواره از نوجوان حمایت کند، رسانه ها آموزش های لازم را به منظور جامعه پذیری و شیوه ی رفتار با یک نوجوان به خانواده ها ارائه بدهند.

چشم برخوار – محمد طغیانی دولت آبادی*/ از مواردی که امروزه توجه همه بنیادهای خانواده و رسانه ها و مؤسسات و سازمان های بین المللی حمایت از کانون خانواده را به خود اختصاص داده است، رفتار نوجوان و شیوه ی عملکرد و برخورد نوجوان با مسائل اجتماعی است.

امروزه هر کسی نمی تواند ذهن یک نوجوان را بخواند و از علایق او باخبر شود، امروزه والدین و گروه هم سال نوجوان در شکل گیری شخصیت و جهت های اخلاقی او سهم بسزایی داشته و اگر بخواهیم سهم هر کدام را مشخص کنیم شاید سهم گروه هم سال بیشتر و سهم والدین یا همان کانون خانواده؛ کمتر. البته در این مورد اتفاق نظرهای زیادی وجود دارد و بسیاری از جامعه شناسان بر این عقیده اند که بسیاری از جوانان و نوجوانان در بین گروه هم سال از بیان مسائل شخصی معذوریت و در بین کانون خانواده آسودگی و فراغ بال دارند و یا بالعکس؛ بسیاری از نوجوانان مسائل شخصی خود را در میان گروه هم سال به راحتی بیان می کنند اما از بیان آن مسائل در خانواده معذوریت دارند.

در حال حاضر نوجوانان امروزی جامعه ی ما وقت بیشتری را در سطح جامعه می گذرانند و با دوستان خود به نسبت سالهای اخیر، بیشتر در حال اوقات فراغت و یا به تحصیل و مطالعه مشغول هستند.
از نکات مثبت سال های معاصر می توان به تعامل نوجوانان با دوستان و هم سالان خود و خانواده ی خود اشاره کرد البته در عصر حاضر یک مهمان ناخوانده نیز به نوجوانان نزدیک شده است به نام شبکه های اجتماعی که در حال حاضر بررسی آسیب ها و مسائل شبکه های اجتماعی را مورد بحث قرار نمی دهیم.
امروزه خانواده ها سعی می کنند نوجوان خود را بر طبق میل خود و به آن صورتی که می پسندند تربیت کنند، در حالی که بسیاری از آن ها از این موضوع اطلاع ندارند که باید در سطح جامعه نیز یک گروه از دوستان هم سال فرزندشان را همراهی کنند تا نوجوان بتواند مراحل اجتماعی شدن و جامعه پذیری را به خوبی بگذراند ولی آسیب هایی نیز در بحث انتخاب گروه همسال پیش می آید که خود یک آسیب اجتماعی به حساب می آید و حتی در مواردی به تخریب کانون خانواده منجر می شود.
اگر خانواده در محیط خود محلی امن، سرشاز از حمایت و دلگرمی برای نوجوان خود فراهم کرده باشد و حتی در انتخاب یک دوست صمیمی یا گروه همسال برای فرزند خود تلاش کند یا در مواردی که نوجوان دوستی برای خود پیدا کرده، بر روابط و تعاملات فرزند خود نظارت داشته باشد، درصد اشتباهات و انحراف اخلاقی و اجتماعی نوجوان در جامعه به شدت پایین می آید.

البته این نکته حائز اهمیت است که خانواده نباید در رابطه با انتخاب دوست و یا گروه هم سال برای نوجوان خود، نظر خود را بر فرزند خود تحمیل کند و حتی الامکان باید نظر و عقیده نوجوان را در نظر بگیرد، همچنین خانواده با خشونت نمی تواند نوجوان خود را هدایت کند؛ چراکه در برخی موارد، خشونت نوجوان را به سمت و سویی که منجر به دوری و فرار از خانواده است می کشاند که نهایتا منجر به پاشیدن کانون گرم خانواده و آسیب اجتماعی و حتی افزایش بزهکاری و در مواردی اعتیاد و در نتیجه نابودی نوجوان و یک عنصر پویا در جامعه می شود.

البته نقش گروه هم سال در تصمیم گیری های نوجوان خالی از اهمیت نیست چون بعضی از مسائل را گروه هم سال برای نوجوان باز می کنند که گاهی او را در راستای منویات خانواده پیش می برد و گاهی از خانواده دور می کند پس چه بسا بهتر است خانواده با فرزند نوجوان خود با صمیمیت و دلسوزی برخورد کند و بر رفتار فرزند خود و دوستان او نظارت داشته باشد و همواره تعاملی با دوستان نوجوان داشته باشد اما نه به گونه ای که خود نوجوان از تعامل خانواده با دوستان خود احساس نارضایتی کند.

اما وظیفه ی مردم جامعه در قبال یک نوجوان که در دوره ی بلوغ جسمی و فکری است و متوجه آسیب های اجتماعی می شود، چیست؟

وظیفه ی هر فرد و مسئولی در قبال یک نوجوان این است که نوجوان را در مسیر مراحل اجتماعی شدن و جامعه پذیری حمایت کنند و خانواده به عنوان مرکز جهت دهنده به افکار و رفتار نوجوان، تعاملات خود را با او حفظ کرده و همواره از نوجوان حمایت کند، رسانه ها آموزش های لازم را به منظور جامعه پذیری و شیوه ی رفتار با یک نوجوان به خانواده ها ارائه بدهند، دولت نیز در قوانین خود از نوجوانان و حقوق آن ها حمایت های لازم را به کار بگیرد و نظام آموزشی در مدارس شیوه های نوین به منظور هم نوایی نوجوان با جامعه و مسئولیت پذیری و جامعه پذیری را به نوجوان آموزش بدهد.

سخن آخر

نوجوان عنصر پویا و گل زنده ی جامعه و امید فرداست، فردای جامعه را از بین نبریم…

*دانشجوی کارشناسی رشته حقوق