حادثه آوار شدن دیوار کلاس درس در دانشگاه سپهر خورزوق!

hadese-1

دیروز دیوار کلاس درس در دانشگاه غیرانتفاعی سپهر خورزوق فرو ریخت که به دلیل اقدام به موقع استاد بعد از شنیدن صدای ترک و تعطیل کردن کلاس، کسی آسیب نمی بیند.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.