شعله های اختلاف دامن مردم را گرفت/ ضرر یک میلیاردی از جیب مردم دولت آباد

علاوه بر تخصیص سهمیه قیر به ارزش 500 میلیون به شهر دولت آباد، با پیگیری های حاجی نماینده مردم برخوار در مجلس شورای اسلامی، این سهمیه دو برابر شد اما به علت امتناع و مخالفت شورای اسلامی شهر دولت آباد از تصویب آن، کوچه ها و خیابان های شهر دولت آباد از سهمیه قیر رایگان به ارزش یک میلیارد تومان محروم شد.