میدان احداث شده روستای علی آباد ملاعلی پس از گذشت ماه ها، هنوز نامگذاری نشده است.

به گزارش چشم برخوار، ماه ها از ساخت میدان ورودی علی آباد ملاعلی می گذرد اما هنوز این میدان بدون نام باقی مانده و در بین مردم به «فلکه چه کنم» مشهور شده است.

از مسئولان ذی ربط مانند شورای روستا درخواست می شود در اسرع وقت اقدامات لازم در خصوص نامگذاری این میدان را انجام دهند.

photo_2016-12-14_07-27-40