درگیری فیزیکی اعضای شورای شهر سین/ وقتی اقدامات شوراها مصداق «و امرهم دعوا بینهم» می شود

صبح امروز در جلسه رسمی شورای شهر سین در شهرداری، بین دو عضو شورای شهر درگیری به وجود آمد و در نهایت منجر به درگیری فیزیکی بین اعضای شورا شد.