برج دو قلوی شاپورآباد برج دو قلوی شاپورآباد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان برخوار، شهر شاپور آباد، بلوار امام خمینی، کوچه شهریار واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۱۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. برج شاپور آباد برج شاپور آباد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان برخوار، شهر شاپورآباد واقع شده […]

 

برج دو قلوی شاپورآباد

برج دو قلوی شاپورآباد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان برخوار، شهر شاپور آباد، بلوار امام خمینی، کوچه شهریار واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۱۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج شاپور آباد

برج شاپور آباد مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان برخوار، شهر شاپورآباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۴۹۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

حسینیه دلیگان

حسینیه دلیگان مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهرستان برخوار، شهر خورزق، محله دلیگان، بلوار ولی عصر، کوچه مسجد جامع، کوچه حسینیه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۱۹۸۵۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه باقرزاده

خانه باقرزاده مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان برخوار، شهر دستگرد، خیابان مدرس، کوچه لقمان حکیم، انتهای بن بست واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۴۴۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه دائی زاده

خانه دائی زاده مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان برخوار، شهر دستگرد، ۲۰ متری بسیج، پلاک ۳۸ واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۴۴۴۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه مصطفی ذبیحی

خانه مصطفی ذبیحی مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان برخوار، شهر دستگرد، خیابان مدرس، کوچه لقمان، انتهای بن بست واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۴۴۴۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مجموعه مسجد همت و ساباط همجوار

مربوط به دوره قاجار – دوره پهلوی است و درشهرستان برخوار، شهر گز، محله آقا شریف واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۴۰۲۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.