صدور ۱۰ هزار و ۸۵۲ کارت ملی هوشمند در شهرستان برخوار

رئیس ثبت احوال شهرتان برخوار گفت: در۹ ماه سال جاری ۱۰ هزار و ۸۵۲ کارت ملی هوشمند در شهرستان برخوار صادر شده است.

به گزارش چشم برخوار، اکبر آقا محمدی  افزود: سرعت در صدور کارت هوشمند ملی، ارائه خدمات پس از آن و تحویل در حداقل زمان ممکن از اولویت های سازمان ثبت احوال است.
وی تصریح کرد: رسالت بزرگ ثبت احوال ثبت به موقع و به روز وقایع حیاتی چهارگانه، صدور اسناد هویتی و انتشار آمارهای حیاتی است.
رئیس ثبت احوال شهرتان برخوار با اشاره به اینکه آمار ازدواج در ۹ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته افزود: در سال جاری ۴۱۹ ازدواج دراین شهرستان ثبت شده که از این تعداد ۴۰۸ مورد در شهرهاو ۱۱مورد درروستاها رخ داده است درحالی که در سال گذشته ۵۵۵ ازدواج ثبت شده که از این تعداد ۵۴۲ ازدواج در شهرها و ۱۳ازدواج درروستاها رخ داده است.
آقا محمدی با اشاره به اینکه امسال آمار ولادت در شهرستان برخوار نسبت به سال گذشته کاهش یافته افزود: سال گذشته یک هزار و ۶۵۲۲ ولادت در این شهرستان ثبت شده در حالی که در سال جاری یک هزار و ۶۰۷ ولادت در این شهرستان به ثبت رسیده است که از این تعداد ۸۰۴ نوازد پسر و ۸۰۳ نوازاد دختر هستند.
وی اظهار کرد : آمارمرگ ومیر در ۹ ماه امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته در سال گذشته ۴۸۶ مورد مرگ ومیردر این شهرستان ثبت شد و که این رقم امسال ۵۰۲ مورد بود.
رئیس ثبت احوال شهرستان برخوار با اشاره به اهمیت کار ثبت احوال در جامعه افزود:هر فرد در بدو تولد تا وفات سر و کارش با ثبت احوال است از این رو نقش ثبت احوال در صدور به موقع اسناد هویتی و حفظ و نگهداری آن مهم است.

انتهای پیام/م

باشگاه خبرنگاران جواندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.