طرح تولید 340 هزار اصله نهال با هدف کنترل کانون های بحران فرسایش باد در استان اصفهان انجام شد.

به گزارش چشم برخوار، رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: این تعداد نهال از گونه تاغ و قره داغ برای مقابله با بیابان زایی در هفته درختکاری از 15 اسفند در کانون های بحران فرسایش باد شهرستان های آران وبیدگل، اصفهان و برخوار کاشته می شود.

حسینعلی نریمانی افزود: این تعداد نهال حدود دو هزار و 700 هکتار از کانون های فرسایش باد این استان را پوشش می دهد.

وی وسعت بیابان های این استان را سه میلیون و 200 هزار هکتار بیان کرد و افزود: یک میلیون و 90 هزار هکتار از این وسعت کانون بحران فرسایش باد است که نیازمند نهال کاری ، بذرکاری و مالچ پاشی است.

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود : تاکنون 305 هزار هکتار از وسعت کانون بحران فرسایش باد استان اصفهان در قالب طرح کمربند سبز نهال و بذرکاری شده است./صداوسیما