رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان از آغاز اجرای طرح بیابان زدایی در 27 هکتار از زمین های شهرستان برخوار خبرداد.

به گزارش چشم برخوار، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان از آغاز اجرای طرح بیابان زدایی در 27 هکتار از زمین های شهرستان برخوار خبرداد.

 ناصر نور محمدیان  افزود: اجرای عملیات نهالکاری با هدف بیابان زُدایی و مقابله با پدیده گرد و غبار در مساحت 27 هکتار از اراضی بیابانی شهرستان برخوار در اطراف روستای پروانه انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح انواع گونه های طاق و قره داغ کاشت و گونه درمنه بذرپاشی می شود افزود:پروژه بیابان زدایی در50 هکتار از اراضی شهرستان که سال گذشته با انواع گونه های تاغ و قره داغ در روستای علی آباد آغاز شدبه اتمام رسیده است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان برخواریکی از معضلات شهرستان را قطع جنگل های طاق و غره داغ دانست و افزود: این درختان نقش مهمی در جلوگیری از ریزگردهادارند وباید از قطع بی رویه این درختان جلوگیری شود.

ناصر نور محمدیان با اشاره به اینکه یکی از شاخص های توسعه هر کشور بر اساس سطح جنگل و مراتع آن است افزود: در استان اصفهان در سه سال اخیر سه هزار هکتار از اراضی استان اصفهان بیان زدایی شده که یک هزار هکتار آن مربوط به شهرستان برخوار است.

شهرستان برخوار بیش از 218 هکتار مساحت داردکه 150 هکتار آن مربوط به عرصه منابع طبیعی است که شامل 100 هزار هکتار مرتع ،45 هزار هکتار بیابان و پنج هزار هکتار جنگل دست کاشت طاق و غره داغ است.

انتهای پیام/