آخرین آرای انتخابات شورای شهرهای خورزوق و سین برخوار

آخرین آرای انتخابات شورای شهر سین و خورزوق برخوار

به گزارش چشم برخوار،

آخرین آرای انتخابات شورای شهر سین برخوار

محمود عمویی ۱۳۱۴

حسن قربانی (اکبر) ۱۲۲۰

علی قربانی (احمد )۱۱۰۲

مرتضی قربانی (عباس)۱۰۹۶

حسن قربانی (صالح) ۹۶۱

 

آخرین آرای انتخابات شورای شهر خورزوق برخوار

۱ اقای اکبری
۲ خانم صابری
۳ اقای بابایی
۴ اقای اعتمادی فر
۵ اقای حیدری

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.