فرار زیرکانه یک زندانی با ماشین + فیلم

مأموران پلیس در حال انتقال مجرمان به زندان بودند که یکی از آن‌ها با زیرکی توانست از آنجا فرار کند.

گروهی از مجرمان در حال منتقل شدن به زندانی در آمریکا بودند که یکی از آن‌ها توانست با زیرکی از دیدمأموران پلیس پنهان شود و در فرصت مناسب با خودرویی که در پارکینگبود از محل بگریزد.

دانلود از چشم برخواردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.