هراس مردن قبل از وصال را دارم...

صوتی/ مداحی شنیدنی محمد داوری (میثمی)

هراس مردن قبل از وصال را دارم…

چشم برخوار:پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.