اظهارات کوبنده دختر برخواری پس از ۸ سال غفلت!

هاجر رنحبران دختر ۱۹ ساله زمان آبادی که پس از هشت سال بی حجابی، امسال حجاب برتر را انتخاب کرده است، متنی با موضوع حجاب آماده کرده است که خواندن آن را به همه پیشنهاد می کنیم.

به گزارش چشم برخوار:

من حجابم را دوست دارم
چه کسی گفته چادری ها عطر نمیزنند! حتماً چادر را خوب ندیده است؟حتماً چادر را خوب نبوئیده است؟
چادری ها زیبا ترین عطر های جهــان را در پر چادرشان دارند!
چادر بوی عظمت و بزرگی میدهد.. یعنی تو با یک ملکـه رو به رو هستی!
چادر بوی اطمینان و امنیت میدهد، یعنی فرزند زهــــرا در مقابل تو ایستاده است !
چادر بوی مهربانی و عطوفت میدهد یعنی آرامش فکر و ذهن جوانان کشورم برایم مهم است !
چادر بوی صداقت و وفاداری میدهد! یعنی زیبایی های من به نام یک نفر دیگر سند خورده است.
چادر بوی حیا و عفت میدهد!
یعنی نگاه فکرت را کنترل کن چادر را بو کن، عطر زهـــرا این ریحانه بهشتی را استشمام کن،
خوش به حالت که میراث دار حجب و حیای فاطمه هستی! سفیر عفت فاطمه… از این پس چادرت را با نیّت سر کن…
وقتی داشتم این سخن از شهید آوینی را میخواندم که”بالے نمیخواهم این پوتین هاے ڪهنہ هم میتواند مرا بہ آسمانها ببرد! ” با خود گفتم من هم بالے نمیخواهم بے شڪ با چادرم هم
میتوانم مسافر آسمان باشم..
وَ تو ای بـانو
هَمیـن را بِدان وبَس
صَدام وجَنگ ومیـن وتَرکش،
هَمه اش بَهانه بود…
“شَهید” فَقط خواست ثابت کُند
“چادر” در این سرزَمیـن
تـا بخواهـی فَدایی دارد…
شهید خواست ثابت کند چادر در این زمانه لباس رزم تو میشود، رزم با نفس، رزم با بی حیایی ، رزم با بی حجابی
لباس رزم که عاشقانه ندارد، پس می شود عاشقانه دوستش داشت، لباس رزم نشانه است، رجز و دارد و جهاد دقیقا مثل چفیه آقا،آنوقت اگر تاب اوردی و فاطمی ماندی شیرینی اش را با هیچ برندی عوض نخواهی کرد…

برای چادر..

بایدبه آسمان نگاه کرد..
برای چادر وحجابت به کنایه اطرافیانت نگاه نکن..
آسمانی شدن بهاء دارد..

یادت باشد..
بهشت رابه بها میدهند
نه به بهانه..
ختم کلامم رو میگویم! .آمده ام تا بگویم حال من با چادر مشکی خوش است..حال زهرا هم باچادر مشکی در کوچه پس کوچه های مدینه خوش بود..
چادر من! روزهای سختی راکشید از کوچه های مدینه تا خرابه های شام،حالا حق دارم که بگویم حال من با چادر مشکی خوش است؟
امده ام و اماده ام برای حفظ حریم زهرایی ام..
و من الله توفیقدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.