گزارش تصویری/

روایت دوربین چشم برخوار از مزارع شهرستان برخوار

تصاویری زیبا از مزارع شهرستان برخوار و حاصل دسترنج دستان توانای کشاورزان به ثبت رسیده است که هر یک مهر تاییدی بر تلاش و همت پشتکار کشاورزان است.

به گزارش چشم برخوار،پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.