نام پزشک دولت آبادی در میان پزشکان نمونه سازمان پزشک قانونی کشور

دکتر سید احمد حسینی در لیست پزشکان نمونه سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۹۶ قرار گرفت.

به گزارش چشم برخوار، پزشکان نمونه سازمان پزشکی قانونی کشور بر اساس ارزیابی عملکرد پزشکان در سال ۱۳۹۶ انتخاب و معرفی شدند.

طی ارزیابی به عمل آمده، ۳۵ پزشک از ستاد و مراکز پزشکی قانونی استان‌ها به عنوان برتر انتخاب شدند که از این میان نام یک پزشک اهل دولت آباد برخوار به چشم می خورد.

دکتر سید احمد حسینی به عنوان پزشک نمونه استان اصفهان (در بخش معاینات فیض) در پزشکی های قانونی استان اصفهان از طرف سازمان پزشکی قانونی کل کشور معرفی شد.

وی در حال حاضر با درمانگاه امام رضا علیه السلام و مرکز دیالیز آیت الله ناصری در شهر دولت آباد نیز همکاری دارد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.