انتقام سخت شتر کینه ای از یک قصاب + فیلم

قصابی سعی داشت شتری را ذبح کند اما با ضربه کاری شتر ناگهان نقش زمین شد.

شتر از آن دسته حیواناتی است که ذبح‌اش نیاز به مهارت بالایی دارد. مرد قصابی در پاکستان که قصد ذبح‌ یک شتر را داشت سعی کرد با چاقویی که در پشت خود پنهان کرده بود به شتر نزدیک شود اما به محض شروع کار دچار یک حادثه شد.

هنگامی که قصاب چاقوی خود را نمایان کرد و شتر تماس آن را با بدن خود احساس کرد با پای خود چنان ضربه ای بر سر مرد فرود آورد که وی نقش زمین شد و همسایگان سریعا او را از شتر دور کردند که مبادا دوباره مورد حمله او قرار گیرد و بیش از این آسیب ببیند.

دانلود کلیپدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.