به گزارش جهان نیوز،کاملترین فیلم مصاحبه با پدر و مادر دختر نابینا و معلول شفاگرفته در بین الحرمین.

به گزارش چشم برخوار،کاملترین فیلم مصاحبه با پدر و مادر دختر نابینا و معلول شفاگرفته در بین الحرمین.

دانلود از چشم برخوار