مهرجو رئیس اداره آب برخوار گفت: مناطقی که در شهرستان دارای شبکه جمع آوری فاضلاب هستند انشعاب فاضلاب واگذار می شود.

به گزارش چشم برخوار؛ رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان برخوار گفت: طبق تسهیلات ویژه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، مناطقی که در شهرستان دارای شبکه جمع آوری فاضلاب هستند انشعاب فاضلاب واگذار می شود.

احمدرضا مهرجو افزود: این واگذاری با اقساط بلندمدت تا 36 ماه واگذار می شود که شهروندان می توانند به منظور بهره مندی از این خدمات همراه یک نسخه از قبض آب بها به اداره آب و فاضلاب مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: این خدمات برای شهروندان شهرهای دولت آباد، دستگرد و خورزوق است و مهلت مراجعه افراد متقاضی به اداره آب و فاضلاب شهرهای مذکور، تا پایان آبان ماه سال جاری خواهد بود.


انتهای پیام /