مذاکره مجدد با آمریکا ممنوع! فیلم

مردم در واکنش به اقدامات آمریکا و ترامپ علیه ایران گفتند: دیگر نباید به آمریکا اعتماد کرد.

دانلود از چشم برخوارپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.