نمایندگان هیات حل اختلاف برخوار و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا معرفی شدند

نمایندگان هیات حل اختلاف شهرستان و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا در اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان برخوار معرفی شدند.

به گزارش چشم برخوار، نمایندگان هیات حل اختلاف شهرستان و هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا در اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان برخوار معرفی شدند.

معرفی نماینده در هیات حل اختلاف شهرستان

اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان برخوار برگزار و در آن نمایندگان هیات حل اختلاف شهرستان تعیین شدند.

در این جلسه پس از انجام انتخابات داخلی و تشریفات اداری، حسن قربانی و محمد صادقی به منظور عضویت در هیات حل اختلاف شهرستان انتخاب شدند.

معرفی نماینده در هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا

طی این جلسه همچنین نمایندگان هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا نیز تعیین شدند و پس از انجام انتخابات داخلی و تشریفات اداری، اسماعیل زارعان و مجید شکل آبادی به منظور عضویت در هیات تطبیق مصوبات بخش و روستا انتخاب شدند.

انتهای پیام / فرمانداریدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.