هم زمان باشهادت امام حسن مجتبی (ع) به روایتی، مداحی سید رضا نریمانی منتشر می‌شود.

دانلود از چشم برخوار

دانلود فیلم سید رضا نریمانی (شهادت امام حسن)خیلی زیبا و سوزناک