معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پاسخ نامه نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست هنرمندان منبت کار شهر دولت آباد را ارائه داد.

به گزارش چشم برخوار؛ معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پاسخ نامه نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست هنرمندان منبت کار شهر دولت آباد را ارائه داد.

میرهادی قره سید رومیانی معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن اشاره به نامه مورخ ۲۵ مرداد ۹۶ آقای حاجی آورده است: جهت بررسی مشکلات و حمایت از هنرمندان مذکور جلسه ای در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۶ در دفتر معاونت میراث فرهنگی استان اصفهان با حضور نماینده میراث فرهنگی برخوار و چند تن از هنرمندان منبت کار برگزار شد و در خصوص مبدا ورود مصنوعات غیر دستی (از استان های مجاور)، برگزاری همایش در راستای ارتقاء شناخت این هنر، تشکیل تعاونی مستقل هنرمندان، چاپ بروشورهای تخصصی مرتبط با منیت و … تصمیم گیری شد.