دانلود رایگان فیلم یک روز با رئیس جمهور /فیلم

ک روز با رئیس جمهور – این مستند به یک روز کاری مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری ایشان می پردازد.

به گزارش چشم برخوار؛ک روز با رئیس جمهور – این مستند به یک روز کاری مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری ایشان می پردازد.

دانلود فیلمدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.