آیت الله ناصری؛ خود را اسیر باطل نکنید/ صوت

آیت الله ناصری: هر حرفی که شنیدی بر علیه اطرافیانت باور نکن، اگر هرچه شنیدی باور کنی اسیر باطل خواهی شد.

به گزارش چشم برخوار؛آیت الله ناصری: هر حرفی که شنیدی بر علیه اطرافیانت باور نکن، اگر هرچه شنیدی باور کنی اسیر باطل خواهی شد.

دانلود صوتپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.