امام جمعه دستگرد:

۹ قسم از عبادت طلب روزی حلال است

امام جمعه دستگرد گفت: پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: عبادت ۱۰ قسم است که ۹ قسم عبادت طلب روزی حلال است یعنی اگر کسی تمام همتش این باشد که نان حلال به خانه ببرد، دروغ نگوید، کم کاری نکند،طبق فرموده پیغمبر اکرم(ص)؛ این شخص ۹۰ درصد عبادت خدا را به جای آورده است، چون خیلی از مسائل به این روزی حلال گره خورده است.

به گزارش چشم برخوار؛ حجت الاسلام و المسلمین جمال قربانی در رابطه با رزق حلال، حدیثی از پیامبر اکرم (ص ) را یادآور شد که حضرت می فرمایند: «مثل المومن کالنحله»؛ مثال مومن، مثال زنبور عسل است، زنبور عسل اگر بخورد جزء پاک و طیب چیزی نمی خورد و اگر محصولی به جای بگذارد جزء پاک و طیب چیزی به جای نمی گذارد و مؤمن باید مثل زنبور عسل باشد.

امام جمعه دستگرد افزود: زنبور عسل از هر گلی استفاده نمی کند و از ساقه و برگ گل هم استفاده نمی کند بلکه از گل گیاه استفاده می کند و شهد گل را می گیرد و بعد به نوشیدنی تبدیل می کند که این نوشیدنی را قرآن می فرماید: «فیه شفاءٌ للناس»؛ عسل شفاء بخش بسیاری از دردهاست.

وی ادامه داد: مومن مثل زنبور عسل است، دریافت او و محصولی که به جای می گذارد جزء طیب و پاک چیزی نیست و اگر راه های گوناگون برای امرار معاش وجود دارد، مؤمن جزء را ه طیب سراغ راه دیگری نمی رود و پاک ترین و زلال ترین راه های درآمد را برای زندگی خود انتخاب می کند مثل زنبور عسل.

حجت الاسلام قربانی خاطرنشان کرد: مومن خودش مراقبت می کند که درآمدش چه درآمدی باشد و مواظب است و هر لقمه ای را سر سفره خود نمی برد چون هر لقمه ای خوردن ندارد و هر مالی به خانه بردن ندارد، ولو اینکه در دسترس انسان باشد.

این کارشناس مذهبی افزود: پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: عبادت ۱۰ قسم است که ۹ قسم عبادت طلب روزی حلال است یعنی اگر کسی تمام همتش این باشد که نان حلال به خانه ببرد، دروغ نگوید، کم کاری نکند،طبق فرموده پیغمبر اکرم(ص)؛ این شخص ۹۰ درصد عبادت خدا را به جای آورده است، چون خیلی از مسائل به این روزی حلال گره خورده است.

وی در ادامه اظهار کرد: کم کار نبودن، دروغ نگفتن، خیانت نکردن، دلسوز بودن، حق را ناحق نکردن و…، همه این موارد به رزق حلال و طیب گره خورده است و فردی که بخواهد لقمه حلال به منزل ببرد همه این ها را باید مراعات کند که می شود ۹۰ درصد دین.

حجت الاسلام قربانی گفت: مومن مثل زنبور عسل جزء طیب نمی خورد، حال این خوراک گاهی خوراک جسم است گاهی خوراک روح است، چرا که روح هم خوراک دارد و دیده های ما، آن چه که می بینیم، آنچه که می شنویم، مطالعه می کنیم و آن سریال و فیلمی که تماشا می کنیم خوراک روح ماست، این ها هم نباید جزء طیب و طاهر چیز دیگری باشد.

امام جمعه دستگرد اظهار کرد: زنبور عسل گلچین می کند مومن هم باید برای دیدن و شنیدن و در اختیار گذاشتن روح خودش گلچین کند، ( فلینظر الانسان الی طعامه ) وقتی غذا طیب شد چه غذای جسم و چه غذای روح طیب و پاک شد، آن نتیجه ای که این غذا دارد طیب و پاک است، مومن هم عمل صالحی که از خود به جای می گذارد، کاری و فعالیتی که به جای می گذارد، مسئولیت و باری که به دوش گرفته همچون عسل، زلال و پاک سالم تحویل می دهد، چون ریشه درست بوده است.

انتهای پیام /دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.