نمایندگان شرکت ایتالیایی BST مجری طرح های نیروگاهی بیوگاز با همراهی نمایندگان شرکت تعاونی وحدت واحدهای دامداری شهرستان با حضور در دفتر فرماندارشهرستان برخوار در زمینه اجرای واحد بیوگاز مذاکره و تبادل نظر کردند.

به گزارش چشم برخوار؛پیش از ظهر امروز نمایندگان شرکت BST ایتالیا با تاجمیری فرماندار شهرستان برخوار در زمینه اجرای نیروگاه بیوگاز در شهرستان برخوار مذاکره کردند.

نمایندگان شرکت ایتالیایی BST مجری طرح های نیروگاهی بیوگاز با همراهی نمایندگان شرکت تعاونی وحدت واحدهای دامداری شهرستان با حضور در دفتر فرماندارشهرستان برخوار در زمینه اجرای واحد بیوگاز مذاکره و تبادل نظر کردند.

در این دیدار تاجمیری فرماندار با اشاره به پیشتازی کشور ایتالیا در زمینه ایجاد واحدهای نیروگاهیBST و ظرفیت ها و نیاز شهرستان و مدیریت و پیشگامی دامداران و تولیدکنندگان مرتبط، آمادگی شهرستان را برای حمایت از اجرای این طرح اعلام  و بر مراقبت لازم و ملاحظات کمی و کیفی ایجاد تفاهم و قرارداد اجرای طرح تاکیدکرد.

در این دیدار حسن فتاحی نماینده تعاونی وحدت و طرف های خارجی به تشریح ابعاد طرح مورد نظر و دیدگاه های خود پرداخت.

شایان ذکر است اجرای طرح بیوگاز بصورت متمرکز از واحدهای صنعتی و سنتی دامپروری شهرستان بعنوان یک طرح شاخص و پیشرو با همت اعضای تعاونی وحدت و مالکین واحدهای دامداری و حمایت فرمانداری شهرستان در دست اقدام می باشد.

انتهای پیام/