فرماندار برخوار، مسوول اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری شد

مسوولیت اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری به اسفندیار تاجمیری فرماندارشهرستان برخوار واگذارشد.

به گزارش چشم برخوار؛ مسوولیت اداره کل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری به اسفندیار تاجمیری فرماندارشهرستان برخوار واگذارشد.

دکتر مهرعلیزاده استاندار مقتدر اصفهان صبح امروز طی حکمی اسفندیار تاجمیری فرماندارشهرستان برخوار را به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان منصوب کرد.
تاجمیری از نیروهای رسمی وزارت کشور و مدیران موجه و شناخته شده استانداری اصفهان و دارای سابق متعدد و فعالیت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در استانداری و چند فرمانداری استان است.
سابقه روشن و تجربه مفید ، نگرش سازمانی ، جدیت ، مردم داری و قانونمداری و فسادستیزی اسفندیار تاجمیری فرصتی است که در سایه تحول خواهی و استحکام در تصمیمات و شجاعت استاتدار جدید اصفهان می تواند در پیشبرد اهداف مدیریتی و توسعه استان تاثیرگذار باشد.
دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان از دفاتر ستادی حوزه استاتدار است که مسوولیت مهمی از جمله بازرسی و نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان و فرمانداری ها و پیگیری امور حقوقی و شکایات و انتظارات مردم از ادارات و نهادها را بر عهده دارد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.