درآمدهای پایدار و چالش های شهرداری

شهردار دولت آباد گفت:باتوجه به اینکه بیشترین سهم در درآمد شهرداری ها مربوط به عوارض ساختمانی است و این امر تحت تاثیر تغییرات روز است، شرایط مالی حاکم بر کشور موجب کاهش ساخت و ساز شده است.

به گزارش چشم برخوار؛ به نقل از واحد خبر شهرداری دولت آباد جلسه کمیته درآمد شهرداری به ریاست شهردار و با حضور معاونین و مسئولین واحد های مرتبط برگزار شد.

حمیدرضا فدایی شهردار دولت آباد با اشاره به تقویت شهرداری باکسب درآمد از منابع پایدار، گفت: باتوجه به کاهش درآمدهای شهرداری از محل دریافت عوارض عمومی و دولتی به منظور خدمت رسانی به مردم و توسعه خدمات شهری که از وظایف شهرداری است باید در راستای کسب درآمدهای پایدار تلاش بیشتری صورت پذیرد.

وی خبر از کاهش درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانی داد و اضافه نمود:  باتوجه به اینکه بیشترین سهم در درآمد شهرداری ها مربوط به عوارض ساختمانی است و این امر تحت تاثیر تغییرات روز است، شرایط مالی حاکم بر کشور موجب کاهش ساخت و ساز شده است.

شهردار دولت آباد خواستار تلاش بیشتر مدیران در خصوص کمبود منابع مالی شهرداری شد و شناسایی محل های کسب درآمد پایدار را از وظایف پیش روی آنان برشمرد.

گفتنی است در ادامه سایر اعضای کمیته به ارائه گزارش و بیان نظرات و راهکارهای پیشنهادی در راستای کسب درآمدهای پایدار پرداختند.

لازم به ذکر است جلسات کمیته درآمد شهرداری به صورت مستمر و به منظور بررسی راهکارهای تامین منابع و افزایش درآمد به جهت ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و توسعه و آبادانی شهر برگزار میشود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.