دومین نشست رؤسای انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان برخوار برگزار شد

دومین نشست رؤسای انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان برخوار به منظور کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی و ضرورت همراهی خانه و مدرسه و استفاده از ظرفیت های انجمن اولیا و مربیان مدارس به منظور همسویی خانواده ها با اهداف آموزشی و تربیتی مدارس برگزار شد.

به گزارش چشم برخوار؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار؛ دومین نشست رؤسای انجمن اولیا و مربیان مدارس شهرستان برخوار به منظور کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی و ضرورت همراهی خانه و مدرسه و استفاده از ظرفیت های انجمن اولیا و مربیان مدارس به منظور همسویی خانواده ها با اهداف آموزشی و تربیتی مدارس برگزار شد.

در این هم اندیشی ضمن تأکید بر وظایف رؤسای انجمن طبق شرح وظیفه تعریف شده در آئین نامه اجرایی مدارس ، در خصوص نحوه جذب مشارکت های مردمی ، همکاری با مدیر در فرایند ثبت نام ، تحلیل و آسیب شناسی وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس ، کیفیت بخشی به کلاس های فوق برنامه و ارتباط بیشتر با پژوهش سرای دانش آموزی بحث و تبادل نظر شد.

در پایان این جلسه به سئوالاتی که از طرف شرکت کنندگان مطرح شده بود توسط مدیرآموزش و پرورش شهرستان پاسخ داده شد .

انتهای پیام /دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.