با توجه به مخاطره آمیز بودن سه راهی قدس و با عنایت به شکل گیری معابر جدید در آن منطقه و به منظور بهبود عبور و مرور و تأمین دسترسی های مناسب شهروندان پروژه اصلاح هندسی این سه راهی و تبدیل آن به میدان و همچنین پیاده روسازی ، جدول گذاری و کانیوگذاری معابر اطراف آن در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

به گزارش چشم برخوار؛ روابط عمومی شهرداری دستگرد سید محسن تجویدی اظهار داشت:
با توجه به مخاطره آمیز بودن سه راهی قدس و با عنایت به شکل گیری معابر جدید در آن منطقه و به منظور بهبود عبور و مرور و تأمین دسترسی های مناسب شهروندان پروژه اصلاح هندسی این سه راهی و تبدیل آن به میدان و همچنین پیاده روسازی ، جدول گذاری و کانیوگذاری معابر اطراف آن در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی افزود: پس از تصویب پروژه در شورای ترافیک شهرستان ، طرح پروژه توسط کارشناسان ترافیکی تهیه و به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده و اجرای پروژه در دستور کار قرار گرفت.

تجویدی ادامه داد: در اجرای این پروژه سه هزار متر مربع زیر سازی و عملیات خاکی با استفاده از دستگاه های راهسازی و ۱۵۰۰ متر طول جدول و کانیو انجام شده و ۴۵۰ تن آسفالت استفاده شده است. همچنین جابجایی تأسیسات برق و تأمین روشنایی این محدوده و نصب علائم ترافیکی از دیگر اقدامات انجام گرفته در این پروژه می باشد.

شهردار دستگرد در پایان اعتبار هزینه شده در این پروژه را دو میلیارد ریال اعلام کرد.