اصلاحات موقتی خیابان 22 لودریچه بدون نظر کارشناسی برای ساکنان این منطقه موجبات ناراحتی و نارضایتی را فراهم‌ کرده است.

به گزارش چشم برخوار؛ خیابان لودریچه ۲۲ بهمن دولت آباد یکی از پرترددترین خیابان های شهر دولت اباد است که سال ها مورد بی توجهی مسوولان و‌ متولیان شهرستان قرار گرفته است.
چندی پیش به دلیل باریک بودن عرض‌ خیابان لودریچه و تصادف های مکرر در این خیابان به درخواست مردم دو تقاطع در این خیابان بسته شد و بسیاری از تصادف ها کاهش چشمگیر پیدا کرد.

با بسته شدن دو تقاطع ساکنان و شهروندان باید برای دور زدن به فلکه انتهای خیابان ۲۲ بهمن مراجعه کنند.
با توجه به این که این فلکه محل اتصال سه خیابان زمان آباد، دولت آباد و کربکند است، لازم و ضروری است نسبت به اصلاح وضعیت فلکه و توسعه محیط اطراف آن اقدام شود.
اصلاحات موقتی این خیابان بدون نظر کارشناسی برای ساکنان این منطقه موجبات ناراحتی و نارضایتی را فراهم‌ کرده است. امیدواریم شورای ترافیک شهرستان و شهرداری دولت آباد نسبت به وضعیت این خیابان، آسفالت و تعریض خیابان منتهی به محله امامزاده نرمی اقدام کارشناسی و مطالعه شده انجام دهند.
انتهای پیام /