دکتر سید علی  ملک حسینی، اردیبهشت ماه 1372نخستین پیوند کبد در ایران و خاورمیانه را به انجام رساند و لقب پدر پیوند کبد در ایران را از آن خود کرد.

به گزارش چشم برخوار؛ دکتر سید علی  ملک حسینی، اردیبهشت ماه 1372نخستین پیوند کبد در ایران و خاورمیانه را به انجام رساند و لقب پدر پیوند کبد در ایران را از آن خود کرد.
اما این پزشک که زمانی در یکی از محروم ترین روستاهای کشور چشم به جهان گشوده،  سرگذشت شنیدنی دارد که یک صد و هشتمین قسمت برنامه بدون تعارف به سراغ آن را رفته است.

دانلود