مردم ولایتمدار شهر دولت آباد همزمان با سراسر شهرستان و کشور، ۲۲ بهمن تماشایی را رقم زدند.

به گزارش چشم برخوار؛ همزمان با 22بهمن، مردم ولایی و انقلابی شهر دولت آباد همزمان با سراسر کشور مشت های گره کرده خود را در اعلام انزجار از استکبار جهانی و برای دفاع از انقلاب اسلامی ایران به دهان دشمنان کوبیدند.

عکاس: علی کمالی