دانش آموزان پسر مدارس متوسطه دوم با بدرقه مسئولین آموزش و پرورش شهرستان عازم اردوی راهیان نور، سرزمین شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس شدند.

به گزارش چشم برخوار؛ به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار، به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با مناطق عملیاتی کشور و توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،تعداد 80نفر از دانش آموزان پسر مدارس متوسطه دوم در قالب2 دستگاه اتوبوس با بدرقه مسئولین آموزش و پرورش شهرستان عازم اردوی راهیان نور، سرزمین شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس شدند.