جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا از اقدام اخیر شهرداری تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش چشم برخوار؛ جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا از اقدام اخیر شهرداری در رابطه با نصب تصاویر سرداران و شهدای شهر دولت آباد در ورودی شهر دولت آباد و خیابان های اصلی تقدیر و تشکر کردند.