مسابقات کشتی آزاد وفرنگی مدارس شهرستان گرامیداشت شهدای مدافع امنیت با حضور 76کشتی گیر وانجام 64کشتی برگزارشد.

به گزارش چشم برخوار؛به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان برخوار، مسابقات کشتی آزاد وفرنگی مدارس شهرستان گرامیداشت شهدای مدافع امنیت در سه دوره ی تحصیلی در سالن غدیر آموزش وپرورش با حضور 76کشتی گیر وانجام 64کشتی برگزارشد . در پایان این دوره از مسابقات ، دررشته فرنگی دوره ابتدایی ،دبستان شهید مصطفی خمینی(ره) مقام اول ، دبستان شهید رفیعی مقام دوم ، دوره ی متوسطه اول آموزشگاه های زنده یادقربانی مقام اول ،اندیشه مقام دوم وتیم حاج محمدرفیعی مقام سوم و دردوره متوسطه دوم آموزشگاه های امام سجاد(ع)مقام اول ،زنده یادملکیان وعبدالغنی نجفی مشترکا مقام دوم ،فنی بوعلی مقام سوم را به خود اختصاص داده ودر رشته کشتی آزادآموزشگاه های رودکی ،اندیشه وسعادت به ترتیب مقام اول تاسوم ودر دوره ی متوسطه دوم آموزشگاه های زنده یادملکیان مقام اول ،معلم مقام دوم وشهید رضاییان مقام سوم ، را کسب نمودند.

انتهای پیام /