کلنگ احداث پارک پتروشیمی و پلیمری انتخاب با حضور دکتر عباس رضائی استاندار اصفهان و به دست جناب آقای حاجی به زمین زده شد.

به گزارش چشم برخوار؛کلنگ احداث پارک پتروشیمی و پلیمری انتخاب با حضور دکتر عباس رضائی استاندار اصفهان و به دست جناب آقای حاجی به زمین زده شد.