پیامک هایی که این چند روز از بعضی نهادها برای شرکت در یادواره شهدای امنیت برای افراد خاص فرستاده شد نشاندهنده بی فکری دست اندرکاران این برنامه بود.

به گزارش چشم برخوار؛ محمدرضا چایچیان طی یادداشتی نوشت: کشاندن یادواره های شهدا به حاشیه شهر ظلم به شهدا و ایثارگران است.

پیامک هایی که این چند روز از بعضی نهادها برای شرکت در یادواره شهدای امنیت برای افراد خاص فرستاده شد نشاندهنده بی فکری دست اندرکاران این برنامه بود.

زیرا میتوان قسم خورد که از همه گروهها و نهادها به افراد خاصی پیامک ارسال گردید و متاسفانه باز عموم مردم  از حضور در این جلسه بازماندند.اولاً امامزادگان لازم التعظیم هستندوخادمان آن لازم التکریم.

اما سئوال ما این است چرا نباید مردم در شهر از این خبر مهم مطلع گردند؟ و کاسب در شهر کار خودش را بکند و مردم هم بی خبر از همه جامشغول خرید شب عید وبعضی مسئولین معلوم الحال هم خوشحال از به حاشیه رفتن شهید و شاهد و شهادت.

علامه امینی در جواب اینکه چرا عاشورا اینقدر شلوغ میکنید فرمودند: غدیر شلوغ نکردیم تکذیب شد میترسیم عاشورا هم تکذیب شود.پس خودمان با دست خودمان شهدا و راه ورسم شهدا را به خاک نسپریم.