آدم هایی هستند که دور ریزهای خود را به کسانی که وسایل کهنه را خریداری می کنند می فروشند.این وسایل می توانند مجلات, بطری های مستعمل, مجلات, کیف های خرید, کتاب های قدیمی, قوطی های روغن, شیشه,کاغذ و … باشد.این یکی از روش های جداسازی زباله است که توسط بسیاری از افراد انجام می گیرد.

به گزارش چشم برخوار؛ آدم هایی هستند که دور ریزهای خود را به کسانی که وسایل کهنه را خریداری می کنند می فروشند.این وسایل می توانند مجلات, بطری های مستعمل, مجلات, کیف های خرید, کتاب های قدیمی, قوطی های روغن, شیشه,کاغذ و … باشد.این یکی از روش های جداسازی زباله است که توسط بسیاری از افراد انجام می گیرد.
جدا سازی زباله با توجه به انبوه زباله های تولید شده در روز برای حفظ ایمنی و تندرستی ما اهمیت دارد.بعضی از زباله ها قابل تجزیه زیستی نیستند اما می توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند و یا بازیافت شوند.واقعیت این است که بخش عمده زباله ها قابلیت بازیافت دارند و بخشی از زباله ها می توانند به مصرف کمپوست برسند و تنها بخش کوچکی از زباله ها هستند که بی فایده بوده و باید دور ریخته شوند.

زباله های خانگی باید روزانه جدا شده و بسته به تر یا خشک بودنشان در سطل های آشغال جداگانه ریخته شوند.
زباله های تر که همان پسماندهای خانگی, سبزیجات و پوست میوه ها هستند باید در چاله کمپوست ریخته شوند و کمپوست حاصله بعدا به عنوان کود در باغ ها و باغچه ها به مصرف برسد.
زباله های خشک شامل قوطی ها, فویل های آلومینیمی, پلاستیک ها, فلزات و کاغذ هستند که همگی قابلیت بازیافت دارند.
آنچه که مهم است این است که خانوارها باید سطل دیگری برای جمع آوری زباله های سمی همچون داروها,باتری ها, رنگ های خشک شده, لامپ های سوخته و واکس خشکیده کفش داشته باشند.
مطالعاتی در کشور هند نشان داده است که اگر مردم زباله های خود را به صورت اصولی دفع نکنند,تا سال 2047 زمین مورد نیاز دفع زباله ها 1400 کیلومتر مربع و به اندازه شهر دهلی خواهد بود.
جداسازی زباله ها
زباله ها می توانند بصورت زیر جداسازی شوند:
1-زباله های با قابلیت تجزیه زیستی-زباله های دارای قابلیت تجزیه زیستی شامل مواد زاید آلی هستند که از میانشان می توان به مواد زاید آشپزی, سبزیجات,میوه ها, گلها و برگ های باغ و باغچه و کاغذ را نام برد(توضیح مترجم:کاغذ آنقدر دیر تجزیه می شود که در بسیاری از منابع غیر قابل تجزیه زیستی به حساب آورده شده است)
2-زباله هایی که قابل تجزیه زیستی نیستند-زباله های غیر قابل تجزیه زیستی می توانند بصورت زیر تقسیم بندی شوند:
الف-زباله های بازیافتی-پلاستیک,کاغذ,لیوان و فلز
ب-مواد زاید سمی-داروهای تاریخ انقضا گذشته, رنگ ها,مواد شیمیایی, لامپ ها, قوطی های اسپری, ظروف آفت کش ها و بارور کننده ها, باتری ها و واکس کفش
ج-زباله های آلوده-ضایعات بیمارستانی همچون لباس های آلوده به خون و دیگر مایعات بدن.زباله های سمی و آلوده باید با نهایت دقت دفع شوند.
کد گذاری رنگی سطل های آشغال

colorbin
بهتر است زباله های آلی در سطل سبز, شیشه ها در سطل زرد, کاغذ در سطل سفید, فلز در سطل خاکستری,پلاستیک در سطل آبی و زباله های خطرناک در سطل قرمز جمع آوری شوند.