دهمین دوره مسابقات استانی قران کریم و تواشیح دانش آموزان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش چشم برخوار؛ دهمین دوره مسابقات استانی همخوانی قران کریم و تواشیح دانش آموزان استان اصفهان باحضور مسئولین استان و شهرستان و با شرکت بیش از350 نفر دانش آموز دختر در آستان مقدس حضرت ابراهیم (ع) برگزار شد . درپایان این مسابقات ، در دوره اول متوسطه گروه ریحانه النبی ناحیه دو رتبه اول، گروه ماه بنی هاشم از ناحیه پنج رتبه دوم و گروه مصباح از ناحیه چهار مقام سوم ، را کسب نموده ودردوره دوم متوسطه گروه مصباح الهدی از ناحیه دو ، گروه مصباح الهدی از ناحیه چهار ، گروه ترنم وحی از ناحیه دو به ترتیب مقام های اول تا سوم رابه خود اختصاص دادند .نا گفته نماند گروه تواشیح فولاد شهردر متوسطه اول و گروه تواشیح آران و بیدگل و گروه تواشیح چادگان در متوسطه دوم شایسته تقدیر شدند.