سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد جانبازی در راه خدا را یکی از بالاترین مراحل ایثار دانست.

به گزارش چشم برخوار؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد جانبازی در راه خدا را یکی از بالاترین مراحل ایثار دانست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد،  محمد باقری در دیدار هیات رییسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با  محمد رفیعی دانشجوی جانباز 70 درصد این واحد دانشگاهی به مناسبت روز جانباز گفت: جانبازی یکی از بالاترین مراحل ایثار است. به خصوص جانبازان سرافرازی که قطع نخاع و قطع عضو شده اند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد با اشاره به از خودگذشتگی های بی شمار رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس افزود: رزمندگانی که با داشتن همسر و فرزند راهی جبهه های حق علیه باطل شدند، ایثار را به معنای واقعی کلمه تفسیر کرده اند.

محمد رفیعی نیز در این دیدار به روایت برخی خاطرات خود و همرزمانش در زمان جنگ پرداخت.