شعرخوانی سیدرضانریمانی در حمایت از سپاه +فیلم

همزمان با اعیاد شعبانیه سیدرضا نریمانی در واکنش به اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه با پوشیدن لباس پاسداری شعری در پاسخ به این اقدام آمریکا خواند.

به گزارش چشم برخوار؛همزمان با اعیاد شعبانیه سیدرضا نریمانی در واکنش به اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه با پوشیدن لباس پاسداری شعری در پاسخ به این اقدام آمریکا خواند.

دانلود کلیپدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.