شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار رتبه برتر در شبکه های دامپزشکی استان را کسب کرد.

به گزارش چشم برخوار؛مجید فلسفی منش رییس شبکه دامپزشکی این شهرستان گفت:  پس از ارزیابی عملکرد مؤثر و کارآمد شبکه‌ های دامپزشکی در تمامی امور فنی و اداری و در تمامی قسمت‌ ها و شاخه‌ های مرتبط با دامپزشکی، در بین ۲۴ شبکه دامپزشکی استان اصفهان، شبکه دامپزشکی برخوار رتبه برتر را کسب کرد.

این رتبه توسط کارگروه ارزیابی عملکرد شبکه های دامپزشکی شهرستانها در اداره کل دامپزشکی استان و از طرف شهرام موحدی مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان اعطا شده است.