به همت حوزه بسیج دانش آموزی شهید مطهری (ره) برخوار در راستای طرح اعتلای بسیج اعتکاف علمی بسیجیان با برنامه هایی نظیرتشکیل گروه های درسی رفع اشکالات درسی بین دانش آموزان حاضر در اعتکاف علمی، تشکیل گروه های معرفت، پخش کلیپ و برنامه های علمی ورزشی و مذهبی در مسجد علمیه شهر خورزوق ویژه طرح شهید بهنام محمدی با حضور مربیان و سرگروه طرح شهید بهنام محمدی آموزشگاه متوسطه دوره اول شهید مفتح برگزار شد.

به گزارش چشم برخوار؛ به همت حوزه بسیج دانش آموزی شهید مطهری (ره) برخوار در راستای طرح اعتلای بسیج اعتکاف علمی بسیجیان با برنامه هایی نظیرتشکیل گروه های درسی رفع اشکالات درسی بین دانش آموزان حاضر در اعتکاف علمی، تشکیل گروه های معرفت، پخش کلیپ و برنامه های علمی ورزشی و مذهبی در مسجد علمیه شهر خورزوق ویژه طرح شهید بهنام محمدی با حضور مربیان و سرگروه طرح شهید بهنام محمدی آموزشگاه متوسطه دوره اول شهید مفتح برگزار شد.