نشست صمیمی شهردار دولت آباد با بازنشستگان شهرداری همراه با افطاری و تقدیر شهردار از بازنشستگان برگزار شد.

به گزارش چشم برخوار؛ نشست صمیمی شهردار دولت آباد با بازنشستگان شهرداری همراه با ضیافت افطاری و تقدیر از بازنشستگان برگزار شد.