حقیقت این است که درنظام اسلامی تشکلهای سیاسی رسالت سنگین هدایت سیاسی جامعه،کادر سازی مدیران اجرایی، ارائه برنامه های هدفمند توسعه وعدالت،ارائه برنامه های ایجابی سازنده وتقابلی با دشمن را برعهده دارند.

به گزارش چشم برخوار؛ حسن داوری طی یادداشتی نوشت: حقیقت این است که درنظام اسلامی تشکل های سیاسی رسالت سنگین هدایت سیاسی جامعه، کادر سازی مدیران اجرایی، ارائه برنامه های هدفمند توسعه و عدالت ، ارائه برنامه های ایجابی سازنده و تقابلی با دشمن را برعهده دارند.و این دو جریان با خالی شدن از معنی و عملکرد مطلوب فاقد صلاحیت های لازم هستند .

یکی با رویکرد غربی ولیبر الیسمی در جهت خلاف اهداف انقلاب حرکت کرده و دیگر ی بامماشات با این جریان غربگرا عملا خاصیت و وجود عینی ندارد.

حضرت آقا در بیانیه گام دوم فرمودند: همه ی دستاوردهای افتخار آمیز چهل ساله گام اول محصول انقلاب و جهت گیری های انقلابی و جهادی است .
قطعا تحقق هفت برنامه تعریف شده ایشان در گام دوم انقلاب هم مشروط برهمین جهت گیری است.
ضرورت عقلی، شرعی،مصالح کلان اسلام،انقلاب،ملی و کشور ایجاد یک تشکل سیاسی انقلابی مبتنی بر اصول ومبانی ناب اسلامی با محوریت ولایت مطلقه فقیه است.

اسم و عنوان این تشکل باید دقیقا در جهت مطالبه چندسال گذشته ایشان باشد. عنوان پیشنهادی:جبهه پیر وان ولایت،انقلاب و مقاومت اسلامی است.چرا ؟

جبهه ظرف موسع و گسترده ای است که می تواند تمامی تشکل های کوچک ، بزرگ وافراد معتقد به ارزش های دینی، انقلابی، ملی را در خود جای داده و سازماندهی کند.
پیروان به این دلیل که همه موفقیت ها در پرتو پیروی از ولی امر و تمامی آسیب ها و شکست ها نتیجه عدم تبعیت است.
ولایت به این دلیل که عامل اصلی ایجاد و استمرار انقلاب شکوهمند اسلامی است.
انقلاب چون الهام بخش حرکت و جهت گیری نیروهای عالم ومومنی است که با بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای فکری و عملی نقش آفرینی وانجا م وظیفه می کنند. مقاومت اسلامی ازاین جهت که همین باور را درارتباط با نیروهای مومن انقلابی خارج از مرزهای ام القرای اسلامی داریم.